executory agreement

  1. muaccel akit
  2. gelecekte yürürlüğe girecek sözleşmeye ilişkin anlaşma
  3. müeccel akit