exist on something

  1. Verb birşeyle ayakta kalmak
  2. Verb birşeyle varlığını sürdürmek