exist on something

  1. Fiil birşeyle ayakta kalmak
  2. Fiil birşeyle varlığını sürdürmek