fag end

  1. Noun son, akibet.
    The fag end of the day.
  2. Noun izmarit, sigara ucu.
  3. Noun artık, kalıntı, kumaş parçası.
sonu gelmek Verb
bitmek üzere olmak Verb
sömestre sonu