fail in one's duty

  1. Verb görevini ihmal etmek
  2. Verb vazifesini yapmamak