fail in one's hopes

  1. Verb ümitleri boşa çıkmak