fall in

 1. (a) çökmek, yıkılmak, göçmek.
  The roof fell in from the weight of the snow. (b)
  ask. diz(il)mek,
  sıraya girmek/dizmek.
  fall in, men! The captain fell the soldiers in. (c)
  fall in with ile ayni anlama gelir. (tesadüfen) tanışmak, rastgelmek, karşılaşmak, tesadüf etmek.
  On our trip we fell in with some interesting people. (d) uyuşmak, anlaşmak, uygun bulmak, muvafakat/kabul etmek.
  to fall in with someone's views. They fell in with our plans. (e) (sözleşme, kontrat vb.) sona ermek, (f) (borç) vadesi gelmek.
görevleri arasında olmak Verb
banka iskonto haddinde düşüş
doğum oranında düşüş
ikişer olmak Verb
talepte düşüş
yeis bürümek Verb
iş olanaklarının azalması
gözden düşmek Verb
ihracatta düşüş
verimlilikte düşüş
bir şeyi tevarüs etmek Verb
yatırımda düşüş
biriyle aynı fikirde olmak Verb
âşık olmak Verb
gönül vermek Verb
gönlünü kaptırmak Verb
sevmek Verb
tutulmak Verb
vurulmak Verb
sevdalanmak Verb
tutulmak Verb
gönlünü kaptırmak Verb
vurulmak Verb
gönül vermek Verb
(birine) âşık olmak, gönül vermek, gönlünü kaptırmak, vurulmak,
k.d. abayı yakmak.
birine aşık olmak Verb
nüfusta düşüş
fiyatı düşmek Verb
fiyat düşmek Verb
fiyatlarda düşüş
üretimde düşüş
kârda düşüş
satışlarda düşüş
birinin gözünden düşmek Verb
adımlarını uydurmak Verb
ayak uydurmak Verb
stoklarda azalma
banka iskonto haddinde düşüş
doğum oranında düşüş
ekonomide düşüş
şantajcı eline düşmek Verb
döviz kur unda düşme
döviz kurunda düşme
döviz kurunda düşme
değerinde düşüş olmak Verb
değer ce düşmek Verb
değerce düşmek Verb
değer düşüşü
ücretlerde düşüş
acze düşmek Verb
gemiye yanaşmak Verb
bir tertibi onaylamak Verb
ortak bir etkinlik konusunda başkalarıyla anlaşmak Verb
birinin fikrine katılmak Verb
biriyle görüş birliğine varmış olmak Verb
birisiyle görüş birliğine varmış olmak Verb
birinin görüşüne hemencecik katılmak Verb
aynı görüşte olmak Verb
bir gruba dâhil olmak Verb
bir gruba katılmak Verb
birine uyum sağlamak Verb
bir grupla takılmak Verb
birinin görüşlerini kabul etmek Verb
birine uymak Verb
birine katılmak Verb
biriyle aynı fikirde olmak Verb
fiyatların düşmesinden etkilenmek Verb
fiyatların düşmesinden etkilenmek Verb
fiyatlarda düşüşe neden olmak Verb
(borsa) hisse fiyatlarında büyük düşüş
(konvoy) kafilenin düzensiz duruma düşmesi
abayı yakmak Verb
derslerde geri kalmak Verb
işi başaramamak Verb
...e sırılsıklam aşık olmak Verb
kalitesi düşmek Verb
pullanmak Verb
kalitesi düşmek Verb
görevini yerine getirmemek Verb
Madde 8 Paragraf 5 çerçevesi içine girmek Verb
hükümetin düşmesiyle sonuçlanmak Verb