farm income

  1. tarım geliri
  2. çiftlik geliri