farm out taxes

  1. Verb iltizama vermek
  2. Verb tarımsal vergileri iltizama vermek