fast goods- train

  1. (Br) ekspres yük treni
(Br) ekspres marşandiz (yük) treni
ekspres yük treni
ekspres marşandiz
(Br) ekspres ile
ekspres marşandizi ile
malları ekspres treni ile göndermek Verb
malları ekspres trenle göndermek Verb
malları ekspresle göndermek Verb