feel up to

  1. kendinde güç/istek/heves duymak, yapacak halde olmak, iktidarı olduğunu hissetmek.
    I don't feel up
    to it: Bunu yapacak halde değilim.
kendini birşeyi yapmaya hazır hissetmek Verb
birşeyi yapmaya hazır olmak Verb
birşeyi yapmaya istekli olmak Verb
kendini birşeye hazır hissetmek Verb
birşeye hazır olmak Verb
birşeye istekli olmak Verb
pek formunda olmamak Verb