fellow drawer

  1. bir senedin ortak keşidecisi
birlikte keşide eden