fence-sitter

  1. Noun tarafsız, kararsız (kimse).
    fence-sitting: tarafsızlık, kararsızlık.
tarafsız gözlemci