fight one's own battle

  1. Verb kendi kavgasını etmek
  2. Verb kendi başına savaşmak