fill the (speaker's) chair

  1. Verb başkanlık etmek
  2. Verb konuşmacı koltuğuna oturmak