find new market for one's products

  1. Verb ürünleri için yeni pazar bulmak
  2. Verb hazır pazar bulmak