first claim

  1. şufa hakkı
  2. ilk talep
bir şeyde rüçhan hakkı olmak Verb