first offense

  1. Noun bir suçun ilk kez işlenmesi