fishbowl

  1. Noun, Household Appliances balık fanusu, fanus
  2. Noun balık kavanozu.
  3. Noun mahremiyeti olmayan/gözönünde bulunan (yer, durum).
balık çanağı (reklamcılar ya da reklam ajansı personelinin kullanımı için radyo ya da televizyon istasyonu
stüdyosunda gözlem odacığı