flash something around

  1. Verb birşeyle gösteriş yapmak
  2. Verb birşeyle hava atmak
  3. Verb birşeyi sağda solda göstermek
  4. Verb birşeyi insanların gözüne sokmak