fleece

 1. yünlü post, koyun postu, yapağı, (koyun vb. hayvanların sırtını örten) yün.
 2. kırkım, bir defada kırkılan yün, bir koyunun bütün yapağısı.
 3. yapağıya/yüne benzer şey.
  a fleece of snow. a fleece of hair.
 4. kapitone, müflon, elbiselerin içine geçirilen yumuşak kabarık kumaş.
 5. (koyun) kırkmak.
 6. (bir kimseyi) dolandırmak, (parasını) soymak, yolmak, sağmak, tırtıklamak.
  The gamblers fleeced him
  a large sum. The really fleeced us at the hotel.
 7. yün serpmek, yer yer yünle kaplamak/örtmek.
Altın Pösteki. Noun
birinin bütün parasını soymak Verb
birinin parasını çalmak Verb
birini soyup soğana çevirmek Verb
soyulmaya müsaade etmek Verb