focus one's efforts on a problem

  1. Verb bütün çabalarını bir soruna yöneltmek