follow sb's advice

  1. Verb birinin tavsiyesine uymak
  2. Verb birinin öğüdünü dinlemek
  3. Verb birinin tavsiye sine uymak