for gain

  1. kâr amacıyla
  2. kâr için
kâr güden akit
kâr amacıyla değişmeyen
kazanç fırsatı
rant kavgası Noun, Economics
para kazancı için
kazanç amacıyla
birini bir amaç uğruna kazanmak Verb