for good measure

  1. fazla olarak, fazladan, ek olarak, ilâveten, ihtiyaten.