direction

 1. Noun istikamet
 2. Noun (a) yön, cihet.
  in every direction: her yönde.
  in the opposite direction: zıt yönde.
  The
  city shows improvement in many directions. (b) yöneltme, tevcih etme.
 3. Noun doğrultu, istikamet, taraf.
  Shot were fired in all directions.
 4. Noun eğilim, meyil, temayül.
  the direction of contemporary thought.
 5. Noun (a) yönerge, talimat, tarif(e), izahat.
  directions for baking a cake. (b) tenbih.
 6. Noun emir, kumanda.
 7. Noun yönetim, idare, denetim, nezaret.
  under the direction of: yönetiminde.
  The company is under a good direction.
 8. Noun müdürlük, direktörlük, müdüriyet.
 9. Noun adres, mektup veya paketin teslim edileceği yer.
 10. Noun yönetim, oyun düzeni, yönetme, yürütme, mizansen.
 11. Noun, Music (a) yönetim, idare.
  The orchestra is under the direction of Mr. Şimşek. (b) belirli bir notanın
  nasıl çalınacağını gösteren işaret.
yön duygusunu yitirmek Verb
yön değiştirme
ana yön
yön bulma
meslekler rehberi
meslekler rehberi
ortak yön
nihai istikamet
kuzey yönüne uçmak Verb
iyi yön duygusuna sahip olmak Verb
doğuya doğru
her yönde
karşı yönde
karşı yöne gitmek Verb
menhecsizlik Noun
karşı yönde
aksi istikamet
dış-güdümlülük, dış etkiler altında bulunma.
adres kartı
bir yöne işaret etmek Verb
üreticinin talimatı
ters yön
Arama yönü Information Technology
yön duygusu: nerede olduğunu, ne yönde gittiğini bilme /anlama.
to lose one's sense of direction:
tersi dönmek, nerede olduğunu bilememek.
yön değişmesi
mizansen
sahneye koyma
bir sokakta oturanların adlarını ve şehir planını içeren rehber
rüzgâr yönü
rüzgârın yönü
yön gösteren levha
valiz etiketi
yönbulucu, gonyometre, kestirme cihazı.
direction finding: yönbulma, kestirme. Noun
radyo dalgalarıyla alınan kerteriz
yön bulma
yön bulucu anten
(radyo) yön buluş çerçevesi
r
ilet. yön bulma, yön bulucu.
yön işaret levhası Noun
yön göstergesi
yön tuşları Noun, Information Technology
bir şirketin yönetimi
yaklaşma yönü
(uçak) yaklaşma talimatı
tüketim yönetimi
dönüş yönü
kabarma yönü
trafik talimatı
trafik yön işareti
kıble Noun, Religion-Faith
yaklaşma talimatı
istikamet vermek Verb
bir işin yönetimini üstlenmek Verb
bir teşebbüsün yönetimini üstlenmek Verb
otomatik yön bulucu
talimat ile
'nın talimatı ile
bir firmanın yönetiminde değişiklikler Noun
müteveccihen
istikametinde
uzun mesafe yön tayini
eğitimde yeni yön
radyo yön bulucusu
işlerin yönetimini ele almak Verb
işlerinin idaresini ele almak Verb
'nın yönetiminde