for life

  1. hayat boyunca
  2. kaydıhayat şartıyla
  3. Noun ömür boyu
ömür boyu görevde kalmak üzere atanmış
ömür boyu atamak Verb
ömür boyu atamak Verb
ömür boyu görevde kalmak üzere atanmış
canını kurtarmak için savaşmak Verb
ömür boyu mülkiyet hakkı
bir mevkide ömür boyu kalmak Verb
bir mevkide ömür mrü boyu kalmak Verb
müebbet hapis
ömür boyu gelir
kaydıhayatla bakma
(Br) ömür boyu ağır hapis cezası
ömür boyu hapis cezası
ömür boyu emeklilik
yaşam savaşı
hayatta kalmak için mücadele etmek Verb
yaşam savaşı vermek Verb
hayatta kalmaya çalışmak Verb
hayatta kalma mücadelesi vermek Verb
hayat mücadelesi
hayat boyu kiracılık
sadece hayat boyu bir bina veya araziden yararlanma yetkisini elinde tutma
ömür boyu kiracı
ömür boyu atanma
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Proper Name, Organizations
öldürülmekten korkmak Verb
idam talebiyle yargılanmak Verb
insan hayatına önem vermemek Verb
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı
can kaygısına düşmek Verb
can korkusu ile kaçmak.
canı/hayatı pahasına, canını dişine takarak, tatlı canı için, bütün gücü/kuvveti ile.
canı/hayatı pahasına, canını dişine takarak, tatlı canı için, bütün gücü/kuvveti ile.
Hayatımda ilk defa, ... Adverb
Hayatımda ilk defa, ... Adverb
(olumsuz tümcelerde kullanılır) ne kadar çabalasa/uğraşsa, ne yaparsa yapsın, hiç mi hiç, ölse/geberse
bile.
He can't understand it for the life of him: Ne kadar uğraşsa nafile, hiçbir şey anlamıyor.
I can't for the life of me remember where I put my key: Anahtarımı nereye koyduğumu hiç mi hiç hatırlamıyorum.
canını vatanına feda etmek Verb
kurban olmak Verb
bir başkasının menfaatine kendi hayatını sigorta ettirmek Verb
bir başkası menfaatine kendi hayatını sigorta ettirmek Verb
biri için hayatını tehlikeye atmak Verb
biri için hayatıni tehlikeye atmak Verb
üçüncü şahıs hayat sigortası Noun
üçüncü şahıs hayat sigortası Noun
birikimli hayat sigortası Noun, Insurance
süründürmek Verb
kesinlikle olmaz
aynı suçtan ikinci kez yargılanamamak
aile yaşamına saygı hakkı Noun, Rights-Freedoms
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Noun, Rights-Freedoms
özel hayat ve aile hayatının korunması hakkı Noun, Rights-Freedoms
özel hayata saygı hakkı Noun, Rights-Freedoms
biri için hayatıni tehlikeye atmak Verb
can havliyle/var kuvvetiyle koşmak.
canını kurtarmak, kaçıp kurtulmak.
kaç! canını kurtar!
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Noun, Organizations
cezası idam (veya müebbet hapis) olan bir suçun sanığını yargılamak.