foreign advertising

  1. yerel reklamcılar tarafından ucuz bir tarife bedeli ödenmek suretiyle mahalli bir gazeteye verilen ilanlardan farklı olarak
  2. bir malın üreticisi ya da genel distribütörünce gazeteye verilen ilan
  3. başka ülkeden yapılan ilan
memleket içinde İngilizce'den ayrı bir dilde basılan ilan
yabancı dilde ilan