foreign balance

  1. dış ülkelerdeki mal varlığı
döviz ödemeler dengesi
dış ülkedeki hesabın alacak hanesindeki bakiye
yabancı pasif ödeme bilançosu Noun
döviz bilançosu Noun
döviz dengesi
dış ticaret bilançosu Noun