foreign competition

  1. dış rekabet
yabancı rekabete engel olmak Verb
dış rekabeti kırmak Verb
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Verb