foreign court

  1. (US) başka bir eyalet mahkemesi
  2. dış ülke mahkemesi
  3. ecnebi mahkeme