foreign loan

  1. dış kredi
  2. yabancı kredi
yabancı para kredisi