foreign market

  1. Noun, Advertising dış pazar
  2. dış piyasa
  3. yabancı piyasa
malları yabancı piyasa da ucuza satmak Verb
malları yabancı piyasada ucuza satmak Verb
yabancı piyasada kote edilme
dış piyasadan elini çekmek Verb
vadeli döviz piyasası
döviz piyasası