forward balance

  1. nakliyekûn
ileriye nakledilen bakiye
eski hesaptan nakledilen bakiye
ileriye nakledilen hesap bakiyesi
bakiyenin yeni hesaba nakli
yeni hesaba devretmek Verb
bakiyeyi yeni hesaba devretmek Verb
bakiyeyi nakletmek Verb
nakliyekûn edilen borç bakiyesi
nakli yekûn edilen borç bakiyesi