forward balance

ileriye nakledilen bakiye
eski hesaptan nakledilen bakiye
ileriye nakledilen hesap bakiyesi
bakiyenin yeni hesaba nakli
yeni hesaba devretmek Fiil
bakiyeyi yeni hesaba devretmek Fiil
bakiyeyi nakletmek Fiil
nakliyekûn edilen borç bakiyesi
nakli yekûn edilen borç bakiyesi