from mouth to mouth

  1. dilden dile, ağızdan ağıza.
ağızdan ağıza dolaşmak Verb
(haber) ağızdan ağıza dolaşmak Verb
ihtiyatsızca, tutumsuzca, ilerisini düşünmeden, müsrifane, gelecek için bir şey artırmadan.
to live
from hand to mouth: bugün yiyip yarını düşünmemek.
ağızdan ağıza dolaşmak Verb
ancak ekmeğıni kazanabilmek, çok zor geçinmek, ölmeyecek kadar geçimi olmak.