full information

  1. tam bilgi
birini bir konuda tam olarak aydınlatmak Verb