göçük

  1. subsidence
  2. cave in
sheepskin cloak
duffle coat

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Yer kabuğu ... çöküp çukurlaşmış

Yekpâre koyun veya kurt postunun kalın ... giydikleri bir çeşit kaput