1. subsidence
  2. cave in
sheepskin cloak
duffle coat

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yer kabuğu ... çöküp çukurlaşmış

Yekpâre koyun veya kurt postunun kalın ... giydikleri bir çeşit kaput