gain ascendancy over ...

  1. Verb ...'in üzerinde hâkimiyet kurmak