gain on something

  1. Verb birşeye yaklaşmak
  2. Verb birşeye yetişmek
  3. Verb birşeye nihayet ulaşmak
  4. Verb birşeyi sonunda yakalamak