gain time

  1. (a) zaman kazanmak, (b) (saat) ileri gitmek.
zaman kazancı