gas leakage

  1. Noun gaz sızıntısı
  2. Noun gaz kaçağı