gather together

  1. Verb toplamak
  2. Verb bir araya getirmek
  3. Verb derlemek
  4. Verb toparlamak
  5. Verb toplaşmak
arkadaşlarını bir araya toplamak Verb
arkadaşlarını biraraya toplamak Verb
dertop etmek Verb
askeri birlikleri toplamak Verb