general cargo

  1. genel kargo
  2. gemiye yükletilen buğday
  3. hububat vb
  4. genel yük
muhtelif yük taşıyan yük gemisi