general cost

  1. genel maliyet
genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Verb