general credit

  1. (tanık) inanılabilirlik
genel akreditif mektubu