general increase

  1. (yük tarifesi) genel fiyat artışı
  2. genel artış
genelde artan hayat pahalılığını bir düzene koymak Verb