general service

  1. Military genel hizmet
açık servis arabası Noun
(US) kurmay okulu
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Noun, Organizations