get hard

  1. Verb daralmak
  2. Verb zorlaşmak
baştan savılması güç
kolay satılmayan mallar Noun